Global site

ConfrontaAmplificatori Digitali


XR400-4

Amplificatore digitale slim a 4 canali

KAC-X5D

Amplificatore digitale a 5 canali

KAC-X1D

Amplificatore di potenza mono digitale

KAC-X4D

Amplificatore digitale a quattro canali